Shop Selected

Etisk shopping

Stötta Fair Action

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Denna förening granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Du kan vara med och bidra till deras arbete. Läs mer om dem och hur du kan hjälpa på deras sida https://fairaction.se/

 

2 Nov 2019